Wielka odpowiedzialność oraz dbałość o szczegóły – tłumaczenia medyczne

Nie każdy tłumacz może się zajmować medycznymi dokumentami
Autor zdjęcia: pixabay.com

Jak wygląda sam proces tłumaczeniowy?

Tłumaczenia medyczne ziemniaczana przekąska w czekoladzie jak najbardziej wymagają dokładności oraz także dbałości o szczegóły. To na nikim innym jak właśnie na tłumaczu spoczywa odpowiedzialność za przekazanie informacji, która zawarta jest w ulotce leku, historii choroby czy też dokumentach patentowych. Zaangażowana osoba w medyczne tłumaczenie przejść powinna szkolenie odpowiednie oraz znać całą terminologię z konkretnego obszaru.

Nie każdy tłumacz może się zajmować medycznymi dokumentami. Poza umiejętnościami językowymi tłumacz musi posiadać wiedzę na konkretny temat oraz być przygotowanym do analizowania technicznych tekstów. Proces tłumaczeniowy składa się na kilka etapów. W pierwszym z nich osoba, która się zajmuje przekładem wyciąga ze źródłowego dokumentu treść. Później tłumaczy tekst oryginalny na wyjściowy język. Po samym zakończeniu przekazuje edytorowi dokument czy też tłumaczowi drugiemu. To ta osoba sprawdza czy tekst dobrze został przetłumaczony.

Edytor zajmuje się także kontrolą czy styl tłumaczenia oraz terminologia odzwierciedlają źródłowy dokument oraz odpowiadają klientowi. Po tym jak tekst się zatwierdza, tłumaczenie musi być sformatowane. Dokument również trafia do tak zwanego proofreader’a. Jest to osoba sprawdzająca czy tekst końcowy jest w identycznym stylu co właśnie oryginał. Sprawdzany jest także pod kątem błędów oraz pod kątem zachowania właściwej interpunkcji. Tłumaczenie musi także być sprawdzone przez osobę, którą zna doskonale medyczną branżę. Taka osoba jest w stanie wychwycić nieścisłości ewentualne. Medyczne tłumaczenia należą do jednych z trudniejszych oraz poważniejszych. Jak zatem powszechnie wiadomo nie jest to łatwa branża jak i także dziedzina zbyt łatwa. Musimy mieć odpowiednią wiedzę.